Trung Quốc kỷ niệm đánh chiếm Hoàng Sa

Trung Quốc kỷ niệm đánh chiếm Hoàng Sa
Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (1).jpg
Views: 0
Size:  49.2 KB
ID: 1164665   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (2).jpg
Views: 0
Size:  36.0 KB
ID: 1164666   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (3).jpg
Views: 0
Size:  37.9 KB
ID: 1164667   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (4).jpg
Views: 0
Size:  46.1 KB
ID: 1164668   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (5).jpg
Views: 0
Size:  45.9 KB
ID: 1164669

Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (6).jpg
Views: 0
Size:  53.9 KB
ID: 1164670   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (7).jpg
Views: 0
Size:  41.0 KB
ID: 1164671   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (8).jpg
Views: 0
Size:  39.7 KB
ID: 1164672   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (9).jpg
Views: 0
Size:  47.8 KB
ID: 1164673   Click image for larger version

Name:  kyniemhoangsaTQ (11).jpg
Views: 0
Size:  54.0 KB
ID: 1164674

Click image for larger version

Name:  leductho.jpg
Views: 0
Size:  77.1 KB
ID: 1164854

Trung Quốc kỷ niệm đánh chiếm Hoàng Sa 19/1/1974. Mạng truyền thông Trung Quốc vào cuối tuần này đăng tải rất nhiều hình ảnh lễ kỷ niệm đánh chiếm Hoàng Sa và tri ơn những binh lính bị chết của họ. Tiêu diệt Việt Nam và Hán Hóa là một chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Vì lợi ích nhiều quan chức, cán bộ VC nguyện làm tay sai cho Trung Cộng.


Trung cộng: Kẻ cướp ngang nhiên tưởng niệm người lính của chúng. Việt Nam: Tưởng niệm các anh hùng dân tộc Hoàng Sa bị ngăn cản và cấm đoán. Còn nỗi nhục nào hơn?


Chuyên mục “Không gian quốc phòng” Tiếng nói TQ, điện từ Quảng Đông 20.1

“Khi trận hải chiến nổ ra, trong lòng chúng tôi không có hai chữ sợ hãi, mà chỉ nghĩ tới chuyện tiêu diệt kẻ địch…”.
Trong hội trường lớn về Hải chiến Tây Sa, cựu chiến binh tham chiến Tạ Hậu Tuấn kể lại, sĩ quan binh lính ngồi nghe nhiệt huyết bừng bừng.

Mới đây, Hạm đội Nam Hải triển khai một loạt các hoạt động kỉ niệm 44 năm trận Hải chiến Tây Sa tại căn cứ X, khích lệ quân sĩ khắc ghi lịch sử rạng rỡ, phát huy truyền thống đỏ, khắc ghi mục tiêu cường quân, kiên định niềm tin cường quân, ấp ủ động lực mới cường quân hưng quân.

Đảng Cộng Sản đã thất bại trong tất cả các mục tiêu đề ra và trên mọi phương diện. Nó cũng nhìn nhận tham nhũng vẫn đang gia tăng dù đã rất nghiêm trọng, đất nước tiếp tục tụt hậu dù đã rất tụt hậu, Đảng Cộng Sản đã suy thoái cả về tư tưởng chính trị lẫn đạo đức và còn đang tiếp tục suy thoái, vai trò lãnh đạo của Đảng đang bị thách thức nghiêm trọng và sư tồn vong của chế độ đang bị đe dọa. Dù vậy Đảng Cộng Sản vẫn cương quyết giữ nguyên độc quyền lãnh đạo đất nước trong thời gian vô hạn định và chống lại mọi đòi hỏi dân chủ hoá đất nước, dù đến từ bên ngoài hay xuất phát từ trong lòng chế độ. Quả là một thách thức đối với nhân dân Việt Nam.


Tất cả những cố gắng của Đảng Cộng Sản hiện nay chỉ nhắm giải quyết những tranh giành quyền lực và quyền lợi giữa các phe phái. Trước mắt là nguy cơ vỡ nợ tức khắc vì khối nợ công quá cao và có khả năng không còn vay nợ để trả nợ được nữa. Chế độ chắc chắn sẽ sụp đổ để lại một di sản kinh khiếp cho đất nước.


Chế độ cộng sản đáng lẽ đã phải bị đào thải từ lâu rồi. Nó đã chỉ tồn tại vì trí thức Việt Nam đã bất xứng. Quốc gia nào cũng phải do trí thức điều khiển bởi vì quốc gia nào cũng phải được quản lý một cách thông minh. Cuộc cách mạng đổi đời nào cũng phải do trí thức lãnh đạo để đừng đi vào ngõ cụt của bạo loạn. Nhưng trí thức Việt Nam đã không dám đảm nhiệm vai trò của mình. Họ đã khiếp sợ hoặc, tệ hơn, đã thèm muốn những đặc ân của một đảng cầm quyền hung bạo. Và thay vì nhìn nhận sự yếu kém của mình họ đã ngụy biện loanh quanh, gây lầm lạc cho quần chúng và làm ô nhiễm cuộc vận động dân chủ.Đất nước đang chờ ở những người trí thức Việt Nam một thái độ tự tin và minh bạch. Phải nhìn Đảng Cộng Sản đúng như thực chất của nó, nghĩa là một lực lượng chiếm đóng. Phải từ chối mọi hợp tác với nó, trừ hợp tác với điều kiện tiên quyết là dứt khoát từ bỏ chế độ toàn trị để xây dựng dân chủ. Đó là thái độ xứng đáng mà chúng ta có thể chúc nhau trên thềm một năm mới.

Nguồn: Nguyên Trung Thuan