Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng ai tội nặng hơn ai?

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng ai tội nặng hơn ai?
Click image for larger version

Name:  phutrongntd (1).jpg
Views: 0
Size:  55.6 KB
ID: 1160221   Click image for larger version

Name:  Resize of phutrongntd (2).jpg
Views: 0
Size:  79.4 KB
ID: 1160222   Click image for larger version

Name:  Resize of phutrongntd (3).jpg
Views: 0
Size:  79.5 KB
ID: 1160223   Click image for larger version

Name:  Resize of phutrongntd (4).jpg
Views: 0
Size:  54.5 KB
ID: 1160224
Bài viết khá hài hước nhưng rất thời sự của tác giả Lê Dủ Chân. Sau đây xin gửi tới các quý vị độc giả.


Tính toán của phe Trọng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Đảng đi trước bán nước theo sau. Đường lối của phe Dũng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Tham nhũng đi trước bán nước theo sau…

Có thể nói vào thời điểm cuối năm 2017 đầu năm 2018 nội bộ đảng CSVN bị chi phối bởi hai thế lực: Phe của Nguyễn Phú Trọng đương kim TBT đảng và phe của Nguyễn Tấn Dũng cựu Thủ Tướng nhà nước CHXHCN/VN.


Với tình thế hiện nay thì phe Trọng có vẻ lấn áp phe Dũng qua chiêu bài chống tham nhũng. Trong thời gian gần đây, Trọng đã triệt hạ được một số đàn em thân tín của Dũng để lại trong bộ máy nhà nước và trong bộ máy đảng cụ thể như Võ Kim Cự, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm…

Với chiêu bài chống tham nhũng của Trọng, phe Dũng hiện đang nằm trong tình thế bất lợi, nguyên do chính là do Trọng đã đánh đúng vào yếu điểm của phe Dũng là tham nhũng, do dó được đa số đảng viên nhẹ dạ và một bộ phận nhân dân hời hợt ủng hộ. Mặt khác đồng đảng của phe Dũng còn lại trong hai bộ máy đảng và nhà nước không dám công khai phản đối, đánh phá vì không có chính danh (không ai ngu gì công khai chống lại người chống tham nhũng dù biết đó chỉ là chiêu bài).


Cuộc đấu đá giữa hai phe Trọng, Dũng vẫn chưa đến hồi kết thúc, kết quả ra sao còn tùy thuộc vào quyết tâm của phe Trọng là: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” hay “đập chuột sợ vỡ bình”.

Sự thắng bại của hai phe Trọng, Dũng không phải là vấn đề của người Việt Nam chúng ta quan tâm. Bởi vì mục đích cuối cùng của bọn chúng vẫn là bán nước cho Tàu cộng.

Trọng mượn cớ chống tham nhũng để thu gom quyền lực về cho phe mình, trên dưới đồng lòng quyết tâm đè dân bán nước cho được êm xuôi để tiếp tục làm thái thú cho Tàu cộng cai trị nhân dân Việt Nam. Là Tổng Bí Thư đảng, hơn ai hết Trọng đã biết “diệt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc cho đảng và cho nhà nước” hoặc “đánh tham nhũng là ta tự đánh ta” do đó việc chống tham nhũng của Trọng chỉ là cái cớ, cái chiêu bài để Trọng thanh toán những đồng chí nhưng không đồng lòng với mình ở trong đảng, trong nhà nước để bán nước cho được thuận buồm xuôi gió.

Tính toán của phe Trọng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Đảng đi trước bán nước theo sau.

Dũng thì đi đường lối khác, lợi dụng quyền lực có trong tay ra sức vơ vét tiền của đem về làm giàu cho bản thân, gia đình, giòng họ và phe phái của mình sau đó khi đất nước kiệt quệ, nhân dân lầm than thì bán nước cho Tàu cộng để làm thái thú, tiếp tục cai trị nhân dân Việt Nam.

Đường lối của phe Dũng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Tham nhũng đi trước bán nước theo sau.


Trong thời gian tới dù Trọng thắng Dũng thua hay Dũng thắng Trọng thua thì nước Việt Nam của chúng ta tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng, nước mất vẫn phải mất nước, trừ phi toàn thể nhân dân Việt Nam, hơn 90 triệu người, chấp nhận hy sinh đồng lòng đứng lên giải tán đảng cộng sản và công cụ của nó là nhà nước CHXHCN/VN, lập nên một chính quyền mới theo đúng nguyện vọng của mình thì lúc đó nước mới còn, tham nhũng mới hết.

Tóm lại trước tổ quốc và nhân dân Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cùng đồng bọn không tên nào tội nhẹ hơn tên nào, tất cả bọn chúng là tội đồ của dân tộc Việt Nam.

12.01.2018

Lê Dủ Chân

Advertisements