Nhiều giáo viên Học Khu Santa Ana sẽ mất việc

Theo thông tin từ nhật báo The Orange County Register, trong cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Ba, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Santa Ana đã thống nhất sa thải 287 nhân viên vào tuần tới, trong đó đa số là giáo viên

Các giáo viên bị sa thải sẽ nhận được thông báo vào ngày 15 Tháng Ba để họ có đủ thời gian khiếu nại. Giấy báo sa thải là phương tiện chính thức để người người nhận biết họ có tên trong danh sách có thể bị sa thải.

Hiện nay số học sinh ghi danh trong Học Khu Santa Ana chi còn 50,000 học sinh, so với 54,600 cách đây chín năm, theo lời bà Deidra Powell, phát ngôn viên học khu.

“Nếu số học sinh giảm, số thầy cô cũng phải giảm để thích ứng,” bà Powell được trích lời nói.

Các thông báo sa thải có thể được rút lại, tùy theo Thống Đốc Jerry Brown chuẩn thuận ngân sách vào Tháng Năm hoặc trường hợp nếu có thêm nhân viên nghỉ hưu hoặc rời khỏi học khu.

Bà Barbara Pearson, chủ tịch Hội Giáo Chức Santa Ana, cho biết từ năm 2010, Học Khu Santa Ana không hề sa thải nhân viên, hoặc gởi thông báo sa thải, theo bài báo.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là giữ công việc làm của mọi người. Chúng tôi không bao giờ muốn sa thải,” bà Pearson được trích lời nói.

Danh sách sa thải có thể bao gồm 100 giáo viên lớp mẫu giáo đến lớp 6, 50 giáo viên trung học cấp I, 47 giáo viên trung học và 21 giáo viên lớp mẫu giáo đến lớp 12 của chương trình giáo dục đặc biệt và một số hiệu phó và chuyên gia chương trình. Danh sách này bao gồm 70 giáo viên dạy tạm thời.

Bà Pearson tin rằng Học khu Santa Ana là học khu duy nhất trong Orange County có thể phải sa thải nhân viên. Hiện nay, 57 trường trong học khu sử dụng khoảng 2,600 nhân viên, bao gồm giáo viên và các cố vấn.

Trong những năm gần đây, nhờ có nhiều tài trợ của tiểu bang, các trường học trên toàn quận hạt và California được trang bị thêm máy vi tính, tăng lương cho giáo viên, hồi sinh hoặc sáng tạo các chương trình âm nhạc mới và sửa chữa cơ sở, cũng theo bài báo.

Advertisements